Realizując wymogi obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnianą na stronie internetowej: http://www.amex-baczek.pl/index.php/pl-PL/o-firmie/rodo informacją na temat przetwarzania przez „AMEX-BĄCZEK” SP. Z O. O. SP. K. danych osobowych.

Contact details
                                    

 

 

PPHU AMEX-BĄCZEK

 

K.Bączek, Spółka Jawna

Falknowo 13, 14-240 Susz

NIP: 744-14-85-088, Regon: 510815144

 

 

Secretariat

Izabela Stryjewska

tel. + 48 89 648 69 03, tel. + 48 89 648 46 06, tel. +48 55 278 63 78
fax +48 55 278 75 53
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Customer Service

 

> PVC JOINERY

tel. 89 648 69 03, fax 55 278 75 53

 

Beata Kwiatkowska

tel. 89 648 69 03 wew. 17
tel. kom. 607 733 720
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Witold Kozłowski

tel. 89 648 69 03 wew. 18
tel. kom. 607 220 850
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

> ALUMINIUM JOINERY

tel. 89 648 69 03, fax 55 278 75 53
 

Dariusz Makowski

supervisor
tel. 89 648 69 03 wew. 30,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Aleksy Karwat

tel. 89 648 69 03 wew. 31
kom. 607 144 553
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Karolina Pluta

tel. 89 648 69 03 wew. 30
kom. 607 755 057
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

Joanna Dumkiewicz-Marcyjańska

tel. 89 648 69 03 wew. 30
kom. 607 755 057
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Mateusz Baczewski

tel. 89 648 69 03 wew. 30
kom. 607 755 057
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

Michał Fąfara

tel. 89 648 69 03 wew. 30
kom. 607 755 057
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

> GATES AND FENCES

tel. 89 645 24 00, fax 55 278 75 53
     

Tomasz Jankowski

tel. 89 645 24 00 wew. 19
kom. 603 977 899
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Mateusz Kowalski

tel. 89 645 24 00 wew. 19
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

INVESTMENT SECTION

tel. 89 648 69 03, fax 55 278 75 53
     

Roman Banach

 
kom. 607 277 090
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                         

Ariel Remieśnik

tel. 89 648 69 03 wew. 36
kom. 661 540 500
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

Bartosz Rowiński

tel. 89 648 69 03 wew. 36
kom. 605 125 848
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

EXPORT SECTION

tel. 55 278 63 78, fax 55 278 75 53  
         

Jolanta Świętochowska

tel. +48 55 278 63 78 wew. 33
fax +48 55 278 75 53
tel. kom. +48 607 563 607
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Jan Domagalski

tel./fax +48 87 428 57 91
tel. kom. +48 605 134 151
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

         

Emilia Paszynin

tel. +48 55 278 63 78 wew. 33
fax +48 55 278 75 53
tel. kom. +48 607 563 607
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Malwina Laskowska

tel. +48 648 69 03 wew. 17
fax +48 55 278 75 53
tel. kom. +48 607 733 720
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         

Robert Tworzewski

tel. kom. +48 692 430 165
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Monika Kolus

tel. 55 278 63 78 wew. 35
tel.kom. +48 601 300 630
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         

Sandra Siebert

tel. +48 55 278 63 78 wew. 33
fax +48 55 278 75 53
tel. kom. +48 601 300 630
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

 

 

PVC TECHNOLOGY SECTION

tel. 89 648 87 66, fax 55 278 75 53
     

Janusz Mierzyński

supervisor

tel. 89 648 87 66 wew. 23
kom. 607 755 383
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

Przemysław Belka

tel. 89 648 87 66 wew. 12
kom. 601 780 180
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Bartosz Ornowski

tel. 89 648 87 66 wew. 16
 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

Mateusz Kiszelewski

tel. 89 648 87 66 wew. 16
 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

 

SERVICE AND MONTAGE SECTION

tel. 89 648 86 36, fax 55 278 75 53
 

Łukasz Świtaj

supervisor
tel. 89 648 86 36 wew. 28
kom. 603 977 901
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Daria Kawka

tel. 89 648 86 36 wew. 28
kom. 603 977 901
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Grzegorz Pułtorak

tel. 89 648 86 36 wew. 28
kom. 603 977 901
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

Marlena Tasarz

tel. 89 648 86 36 wew. 34
kom. 603 977 901
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

 

TRANSPORT AND LOGISTIC SECTION

Zbigniew Tkaczyk

tel. +48 55 278 63 78 wew. 11
fax +48 55 278 75 53
tel. kom. +48 605 533 615
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Aneta Przednik

tel. +48 55 278 63 78 wew. 11
fax +48 55 278 75 53
tel. kom. +48 609 340 633
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

WAREHOUSE AND SUPPLY SECTION

tel. 89 648 69 03, fax 55 278 75 53
     

Sebastian Bobowski

supervisor
tel. 89/ 648 69 03 wew. 27
tel. kom. 601 367 377
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Emilia Laskowska

 

tel. 89/ 648 69 03 wew. 27
tel. kom. 601 367 377
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

Anita Semrau

tel. 89/ 648 69 03 wew. 37
 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Zbigniew Chustecki

tel. 89/ 648 69 03 wew. 37
kom. 603 081 180
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

BOOKKEEPING SECTION

tel. 89/ 648 69 03, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

Ewelina Kozłowska

chief accountant
tel. 89/ 648 69 03 wew. 29
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

     

Anna Duńska

 

tel. 89/ 648 69 03 wew. 13
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Ewa Remieśnik

 

tel. 89/ 648 69 03 wew. 13
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

    
„AMEX-BĄCZEK" SP. Z O.O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
NIP 744 14 85 088, REGON 510815144

tel. 89 648 69 03

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.